Munkavállalói elégedettség, és ami mögötte van

A munkavállalói elégedettség az egyén és a szervezet számára is nagy jelentőséggel bír. A munkavállalók számára fontos, hogy jól érezzék magukat a munkahelyükön, hiszen mindennapjaik jelentős részét töltik ott és a munkájukkal kapcsolatos vélekedésük jelentősen befolyásolja a teljesítményüket, elköteleződésüket. Így nem meglepő, hogy a vállalatok számára is nagyon fontos tényező, hiszen tágabb értelemben a szervezet sikerességét befolyásolhatja.

Locke (1976) a dolgozói elégedettséget egy kellemes pozitív érzésként írja le, amely a munkához kapcsolódó tapasztalatok értékeléséből fakad. Egy másik megközelítés szerint az elégedettség attitűdként írható le, amelynek minden esetben van egy kognitív, emocionális és viselkedéses összetevője. Ebben az esetben a kognitív azt jelenti, hogy mit gondolunk a munkánkról, pl. „a munkám összetett.” Az emocionális része, hogy milyen az érzelmi viszonyulásunk a munkánkhoz, pl. „örülök, hogy a munkám ilyen összetett.” A harmadik tényező pedig, hogy ez milyen viselkedést vált ki belőlünk, pl. „úgy tervezem, féléven belül felmondok.”

Milyen tényezőktől függ az elégedettség?

A munkavállalói elégedettséget leggyakrabban úgy próbálják feltárni, hogy mik azok a tényezők, amelyekkel kapcsolatban állhat. A kutatások három fő területre helyezik a hangsúlyt: szituatív, emberi és szervezeti tényezők.

A szituatív tényezők vizsgálata során azt találták, hogy a munkakörnyezet különböző aspektusai gyakorolnak hatást a dolgozói elégedettségre. Bővebben ez a megközelítés olyan elemeket tartalmaz, mint a szervezet légköréhez való viszonyulás, a munkafeladatok jellegének és jelentőségének értékelése az egyén számára, vagy hogy mennyire szükséges a munkavégzés során a különböző készségek változatossága, és nem utolsó sorban, hogy mennyire kap az egyén visszajelzést a munkáját illetőleg.

Az emberi tényezők közé az egyéni különbségek, mint a személyiség és az értékrend tartozik, valamint a demográfiai jellemzők. A személyiség kapcsán például a pozitív és negatív érzelmi viszonyulásnak van különösen nagy jelentősége, hiszen hangulatunk jelentős mértékben tudja növelni vagy adott esetben csökkenteni az elégedettségünket. A demográfiai változók közül az életkor lehet meghatározó, mivel az életkor előrehaladtával fokozatosan növekszik a munkavállalók elégedettsége.

A szervezeti tényezők a szervezet strukturális felépítéséből, az autonómia fokából és a szervezeten belül működő értékelési rendszerből tevődnek össze. Hiszen, ha egy szervezetben megfelelő a kommunikáció vagy lehetőséget biztosítanak a dolgozók fejlődésére, akkor ezen tényezők növelni tudják a munkavállalók elégedettségét.

Érdemes azonban az imént felsorolt három fő tényezőt együttesen kezelni, hogy minél pontosabb képet kapjuk az elégedettséget befolyásoló elemekről.

Mi hat leginkább az elégedettségre?

Egy kutatás során arra kérték a munkavállalókat, állítsanak fel egy sorrendet, hogy mik azok a tényezők, amelyek leginkább befolyásolják az elégedettségüket. Továbbá a vezetőket is megkérték ennek a sorrendnek a felállítására, hogy szerintük a munkavállalóknak mik a legfontosabb tényezők. Meglepő módon teljesen más tényezők álltak a munkavállalók és a vezetők listáján a top háromban. Míg a vezetők úgy vélték, hogy a legfontosabb a megfelelő jövedelem, addig a munkavállalók ezt mindössze az ötödik helyre tették. A dolgozók az elismerést tették az első helyre, ezzel kifejezve, hogy nekik leginkább erre lenne szükségük, míg a vezetők csupán nyolcadiknak sorolták be. A munkavállalók második helyre az odatartozás érzését, harmadiknak pedig a támogatást személyes problémák esetében helyezték el. A vezetők esetében a második a munkabiztonság, harmadik pedig az előléptetés volt.

Herzberg elméleti megközelítése alapján a munkamotivációs tényezőket két kategóriába sorolhatjuk, úgynevezett higiéniás és motivációs tényezők közé. A higiénés tényezők közé azok az elemek tartoznak, amiket a vezetők helyeztek el az általuk összeállított lista első három helyén (pl. fizetés, biztonság), míg a motivációs tényezők közé azon elemek tartoznak, amelyeket a munkavállalók jelöltek meg. Ennek oka, hogy a higiénés tényezőkkel nem lehet motiválni és ilyen értelemben az elégedettséget növelni, azonban hiányuk jelentős mértékben csökkentheti az elégedettséget.

Hogyan mérjük az elégedettséget?

Leggyakrabban az elégedettséget kérdőívvel szokták mérni, amelynek előnye, hogy rövid idő alatt akár a teljes vállalat véleménye megismerhető. Ilyen esetekben a munka különböző aspektusaira irányulnak a kérdések, amelyek meghatározhatják a munkavállalók elégedettségének mértékét. Hátránya azonban, hogy előre meghatározottak a kérdések, így ami elsőre nem kerül bele a kérdőívbe arra később már nem tudunk rákérdezni, vagy fentállhat annak a veszélye is, hogy annyira általánosak a kérdések, hogy bizonyos munkakörökben a munkavállalók nem tudják magukra vonatkoztatni azokat.  

Egy másik módszer lehet még az interjú, amely lehet egyéni vagy akár csoportos is. A megfelelő felkészültséggel és bizalmi légkör kialakításával sok olyan hasznos információ szerezhető, amik a problémák valós indokának feltárásában segíthetnek. Valamint az interjúk esetében lehetőség van, nem csak az előre meghatározott munkatényezőkre rákérdezni, hanem akár új tényezők is felmerülhetnek, amelyek befolyással bírnak a munkahelyi elégedettségre. Hátránya, hogy időigényes és nagyfokú felkészültséget kíván meg az interjú vezetőjétől.

Annak érdekében, hogy minél pontosabb információt kaphassunk a dolgozók elégedettségéről érdemes a két módszert vegyíteni, így sokkal részletgazdagabb információt szerezhetünk a dolgozók elégedettségéről.

Milyen következményei lehetnek az elégedetlenségnek?

Abban az esetben, ha a munkavállalói elégedettség alacsony, akkor gyakrabban fordul elő, hogy az elégedetlen dolgozók késnek vagy hiányoznak a munkából, hosszútávon pedig a vállalat elhagyásához vezethet, így súlyos anyagi terhet okozva a cégek számára. Ezért nagyon fontos, hogy munkáltatóként tudatában legyünk az alkalmazottak munkával kapcsolatos vélekedéseivel, érzelmi viszonyulásaival.

Mennyire volt hasznos számodra ez a cikk?

Értékelések átlaga: 4.8 / 5. Értékelések száma: 5

Még nem értékelték! Légy te az első!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.